6 / 100

ลองจอห์นนั้นมาจากคำว่า long underwear หรือมีการเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า long john เป็นอันเดอร์แวร์แบบ 2 ชิ้นที่กางเกงเป็นขายาว ลองจอนคือ ชุดกันหนาวที่ใช้สวมใส่ไว้ด้านในสำหรับกันอากาศหนาว ซึ่งจะใช้สวมไว้ด้านในสุด รองจากชุดชั้นในตามด้วยเสื้อผ้าต่างๆ  ที่เราต้องการใส่ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวคือจะช่วยเสริมให้ร่างกายอบอุ่น เหมือนเป็นเกราะป้องกันร่างกายอีกหนึ่งชั้นจากลมหนาวภายนอกที่มาปะทะ จึงทำให้อุณหภูมิร่างกายมีความคงที่ หรืออาจจะสวมเป็นชุดนอนก็ได้ ลองจอนจึงถือว่ามีประโยชน์มากเมื่อต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศหนาว และสำหรับคนที่เคยสวมใส่ชุดลองจอนจะทราบดีว่าความรู้สึกเมื่อได้สวมใส่และไม่ได้ใส่จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมาก

Recommended Posts